نمونه سوالات تشریحی دیمکاری

١.تفاوت دیم کاری و دیمی کاری را بیان کنید.

2.تفاوت منطقه خشک و نیمه خشک چیست؟

3.نمودار آمبروترمیک را توضیح داده و رسم نموده و وضعیت منطقه کوهرنگ را شرح دهید.

۴.با توجه به شرایط ایران امکان ورود تراکتور مضر است یا مفید؟توضیح دهید.

/ 0 نظر / 73 بازدید