گیاهان دارویی

آنتی بیوفین

عصاره گیاهی آویشن باغی (معالجه بیماریهای باکتریایی طیور )
مقدمه:
آویشن باغی (Garden thyme) به نام علمی (Thymus vulgaris) گیاهی است خشبی ، چند ساله ، متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) . ارتفاع این گیاه متفاوت و بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه داشته و بین 20-50 سانتی متر متفاوت است و با گذشت سن گیاه به انشعا بهای گیاه افزوده و گیاه پر پشت و انبوه به نظر میرسد.منشا آویشن نواحی مدیترانه گزارش شده است. به لحاظ اهمیت این گیاه در صنایع داروسازی در حال حاضر در اکثر کشورها در سطوح وسیع کشت میشود.
مواد موثره:
در تمام فارماکوپه های معتبر جهان از پیکر روشی این گیاه به عنوان دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد تاکید قرار گرفته است . پیکر رویشی این گیاه حاوی اسانس میباشد .غیر از اسانس ترکیبات دیگری مانند تانن ، فلاونوئید ، ساپونین و مواد تلخ وجود دارد .اسانس آویشن معطر و تند مزه است و حاوی 40 ترکیب میباشد که مهمترین آن عبارتند از تیمول(Thymol) ، کارواکرول(Carvacrol) ، پاراسیمول (Paracymol)، لینالول (Linalool) و سینئول (Cineol) است .
خواص درمانی :
ترکیبات فنولی موجود در اسانس مانند ، تیمول (Thymol) و کارواکرول (Carvacrol) خاصیت شدید ضد باکتریایی و ضد قارچی داشته که سبب از بین رفتن تعادل در غشاء سلولی باکتری و قارچ شده و نه تنها سبب دهیدره شدن و پلاسمولیز آن میشود بلکه تعادل یونی را در سلول باکتری ها و قارچ از بین برده و باعث مرگ آنها میشود .
Cineol Carvacrol Thymol
Paracymol


مواد نامبرده شده سبب کنترل رشد باکتریهای گرم مثبت و منفی شده و نه تنها به عنوان پیشگیری کننده در جیره غذایی طیور مورد استفاده قرار میگرد، بلکه برای معالجه بیماریهای باکتریایی از داروهای حاصله میتوان استفاده کرد. از آنجایی که مواد موثره گیاهان دارویی اثر یکدیگر را تشدید میکنند و همچنین برخی از مواد جذب یکدیگر را در دستگاه گوارش طیور افزایش میدهد لذا در این ترکیب از مواد موثره گیاهانی مانند مریم گلی، مرزه، آق اوستا نیز استفاده شده است.

موارد مصرف : 

عنوان پیشگیری کننده از رشد باکتری و قارچ در جیره غذایی طیور و همچنین معالجه بیماریهای باکتریایی و قارچی با شروع علائم بیماری های عفونی(چرکی) مصرف این دارو آغاز میشود.

نحوه مصرف:

1 لیتر در 1000 لیتر آب مورد استفاده قرار میگیرد. مقدار مصرف آن با توجه به سن گله و آب مصرفی محاسبه میشود.

مجوزهای مربوطه :
ماده اولیه دارویی این گیاه تحت عنوان عصاره الکلی آویشن باغی به مجوز شماره 012-(ز-ب)-79-م وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تایید رسیده و تحت مجوز شماره  S87-118-S با نام تجاری آنتی بیوفین در سازمان دامپزشکی کل کشور نیز به ثبت رسیده و اطلاعات مربوط به تست فارمی در ذیل آمده است.

http://www.parsimen.ir/index.php?sn=product&lang=fa&pt=full&id=22

/ 0 نظر / 120 بازدید