زراعت و اصلاح نباتات

 
سوالات تشریحی زراعت گیاهان صنعتی
نویسنده : هاجر کاظمی - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ شهریور ،۱۳٩۱
 

1-      ماخار چیست؟

2-      چرا در خوزستان نیشکر را به شکل مسطح در می آورند؟

3-      بذر چغندر در ابتدای جوانه زنی به شوری حساس است چرا؟

4-      در گلرنگ ارقام خاردار نسبت به ارقام بدون خارمقاومت و درصد روغن بالاتری دارند چرا؟

 

 

 

گیاه

خاک مناسب

درجه حرارت مناسب رشد

در برابر شوری

تاریخ کاشت در اصفهان

چغندرقند

 

 

 

 

سویا

 

 

 

 

گرنگ

 

 

 

 

آفتابگردان

 

 

 

 

سیب زمینی

 

 

 

 

پنبه

 

 

 

 

توتون

 

 

 

 

 با تشکر از آقای کشاورز


 
 
سوالات میان ترم بیماری های گیاهی
نویسنده : هاجر کاظمی - ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳٩۱
 

-روشهای بیمار کردن گیاه توسط  پاتوژن ها را نام ببرید.

2- دوره یا چرخه بیماری شامل 7 مرحله است. مراحل این چرخه را نام ببرید.

3- عوامل بروز و توسعه بیماری در گیاه را نام ببرید.

4- دو مورد از مکانیسم شیمیایی بعد از آلودگی را نام ببرید.

5-منظور از Latent period  چیست؟

6- اصول کوخ در تشخیص یک بیماری بی سابقه را نام ببرید.

7- چرا قارچها بصورت هتروتروف هستند؟

8- منظور از قارچ هموتالیک و قارچ هتروتالیک چیست؟

9- سه مرحله از تولید مثل جنسی قارچ را نام ببرید.

10-روشهای تولید مثل غیر جنسی در قارچه را فقط نام ببرید.

11-چهار مورد از مهمترین جنس و گونه خانواده peronosporaceae  را نام ببرید( نام علمی).

12-دو مورد از مهمترین راسته  در رده بازیدیومست ها را بصورت لاتین نام ببرید.

13-چرا رده دوترومیست ها از قارچها را قارچهای ناقص میگویند؟

14- مهمترین تفاوت باکتری ها با میکوپلاسما در چیست؟

15-چهار مورد از مهمترین جنس ها بیماری زایی باکتری ها را فقط نام ببرید.

16-آیا امکان کشت باکتری ها روی محیط کشت وجود دارد؟

17- دلیل پدیده polymorphism  در میکوپلاسماها چیست؟

18-کدام گروه از ویروسها توسط آب، خاک و گل منتقل میشود؟   ج)هیچکدام از آنها

19-کدام قسمت ویروس باعث بیماریزایی میشود؟

20- انتقال ویروس ها از چه طریقی امکان پذیر است؟

21- روش تکثیر ویروسها را نام ببرید.

22-نام اولین نماتد پارازیت گیاهی را ذکر کنید.

23-بزرگترین و کوچکترین نماتد پارازیت چه نام دارد؟

24- وظیفه stylet  در نماتد ها چیست؟

25-منظور از Endoparasite و Ectoparasite  چیست؟

26-تا کنون چه تعداد گونه از گیاهان انگل شناسایی شده اند؟

27-گیاه سس و گل جالیز از گیاهان تمام انگل است یا نیمه انگل؟   تمام انگل

28- دو گونه سس که بیشترین خسارت را در ایران دارند، کدام است؟

29-روش مبارزه شیمیایی با سس را توضیح دهید.

30- مبارزه بیولوژیک با گیاه گل جالیز توسط چه حشره ای صورت میگیرد؟ نام علمی آن را ذکر کنید.

31- نام علمی گیاه داروش را نام ببرید.

32- جابجایی بذر داروش از چه طریقی امکان پذیر است؟

33- تولید تیلوز و صمغ از کدام مکانیسم دفاعی در گیاهان پیروی میکند؟

34-منظور از Non-infectious disease  چیست؟

35-علم مطالعه و شناسایی قارچ چه نامیده میشود؟

36-منظور از قارچ پروتوتروف چیست؟

37-قارچهای خوراکی در کدام رده از قارچها قرار دارند؟

38- عامل بیماری جرب سیب زمینی چیست؟

39-کدام یک از عوامل بیماری زا را میتوان در محیط کشت تکثیر کرد؟

40- نامگذاری ویروسها بر چه اساسی است؟

41-میزان خسارت بیماری ها در ایران چند درصد است؟15

42-پروتوپلاسم پارانشیمی اطراف آوندهای چوبی که به داخل اوند ها نفوذ کرده چه نام دارد؟تایلوز

43-عامل بیماری جاروبک یونجه چه نام دارد؟

 با تشکر فراوان ازیکی از دانشجویان محترم که این سوالات را در اختیار من قرار دادند.


 
 
سوالات کنترل و گواهی بذر
نویسنده : هاجر کاظمی - ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳٩٠
 

سوالات کنترل و گواهی بذر

سوالات تشریحی

منظور از گواهی بذر چیست؟

عوامل موثر در جوانه زنی بذر را نام ببرید.

مراحل گواهی بذر در ایران را نام ببرید.

عوامل موثر در رکود بذر را نام ببرید.

استانداردهای بین المللی گواهی بذر را نام ببرید.

عوامل موثر در قدرت بذر را نام ببرید.

  وظیفهDivider چیست؟

 آزمون Hlinterرا توضیح دهید.

آزمون Cool test را توضیح دهید.

اصطلاحات زیر را در یک خط توضیح دهید.

Epigeal-Scarification-Orthodex-Phostoxine-Formazan-Submited Sample-Viability-Rudimentary

  یک مساله از فرمول تعیین رطوبت ...

مراحل کلی گواهی بذر را نام ببرید.

ثبت یک واریته جدید دارای چه شرایطی است؟

طبقه بندی بذر را نام ببرید.

 

سوالات تست

انجمن رسمی آنالیزگران کدامیک از گزینه های زیر است؟

AOSCA                ASTA               SCST           AOSA

بذر ثبت شده به چه رنگی است؟

آبی                        سفید                                 ارغوانی

ترتیب کدام مورد صحیح می باشد؟

.........

.......

Certified.seed+regisdtered.seed+foundation.seed+Breeder.seed

 

کدامیک جزء آزمون های تعیین قوه نامیه بذر نمی باشد؟

جوانه زنی مستقیم              تترازولیوم       جنین جدا شده     هدایت الکتریکی

    کدامیک جزء آزمون تنش نمی باشد؟

Cold te                P.E.G               Cool test                          پیری کردن سریع

در رطوبت %18-14کدامیک از موارد زیر رخ می دهد؟

( تنفس+قارچ)

کدامیک از موارد زیر میوه مرکب است؟(چغندر قند)

مراحل "بذر تا بذر" در شکل گیری بذر به صورت جای خالی مطالعه شود.

(لازم به ذکر است که یکسری از درجه حرارت ها مربوط به آزمایشات نیز در سوالات قید شده بود.

جدولی که با توجه به هدایت الکتریکی گیاه پی به غشاء محکم و توده بذری مناسب می بریم.) 

 

 

جای خالی را با کلمات مناسب پر نمایید.

بیشتر غلات جزء.. ..............است.(متوسط عمر)

بذوری که نیاز به نور دارند..............نام دارند.(فوتو بلاستیک)

هدف از آزمون پیری سریع............است.(در محموله های بذر)

به ازای کاهش.....و......قابلیت نگه داری بذر دو برابر می شود.

(دما و رطوبت)

برای یونجه و شبدر از .......با دمای........دستگاه استفاده می شود.

(اتوکلاو-130 درجه)

تترازولیوم فعالیت آنزیم های.......را در سلول نشان می دهد.(دهیدروژناز)

 

صحیح-غلط

 

رابطه بین فاصله و درصد تلاقی رابطه مستقیم است.

چغندر قند از آندوسپرم تغذیه می کند.(دولپه ای است پس غلط است.)

    آزمون Maguireبرای تعیین رطوبت است.(غلط)

اگر بذور خواب باشند،مشخص نمی شود یا بذر رنگ بگیرد ولی بعدا جوانه غیر نرمال تولید کند.

اگر تمام پوشش بذر در بقولات یا چلیپاییان جدا شده باشد جزء مواد جامد است.

زمان مشخص آزمون پیری تسریع شده 4 روز است.

 

آزمایشگاه

پاکان بذر:

وظیفه دستگاه پولیش چیست؟

هکتومتر چیست؟

مرکز تحقیقات:

افت مفید و غیر مفید چیست و میزان آن چقدر است؟

 دستگاه Blowber چیست؟

مقایسه گلرنگ و آفتابگردان در مراحل قبل رشد و بعد رشد را بنویسید.

تست خلوص در رابطه با خانواده بقولات و چلیپاییان به چه صورت است؟

غلظتTTC...... ودمای آن............باید باشد. (0.5%+40-30)  

مساله مربوط به آزمایشگاه و 4 سوال مرتب با آن نیز از سوالات آزمایشگاه می باشد.

شاد باشید

  POWER POINT  آفات انباری و گزارش کار و عکس بذور آزمایشگاه نیز موجود می باشد،در صورت تمایل ایمیل خود را قید بفرمایید.

 

 


 
 
سوالات تشریحی اصلاح خصوصی
نویسنده : هاجر کاظمی - ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩٠
 

1.نقشه یاب QTL و اجزای آن را بنویسید.

2.کاربردهای مونوسومی را بنویسید و شرح دهید.

3.چگونه از پا بلندی در زراعت گندم استفاده می کنیم؟(چه کاربردی دارد؟)

 


 
 
سوالات گیاهان دارویی
نویسنده : هاجر کاظمی - ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩٠
 

سوالات پایان ترم گیاهان دارویی

1.ماده ای در گل گاو زبان که ایجاد سمیت می کند؟

2.دو گیاه مقاوم به شوری را نام ببرید.

3.دو گیاه حساس به شوری را نام ببرید.

4.دو گیاه سایه پسند را نام ببرید.

5.خطر مصرف زوفا چیست؟

6.دو نکته مهم در کاشت بابونه چیست؟

7.تفاوت رازیانه و انیسون از لحاظ سرما چیست؟

8.چرا کاغذ برای خشک کردن نا مناسب است؟

9.بابونه رومی و آلمانی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

10.باد رنجبویه و باد رشبویه چه تفاوتی دارند؟

11.روش کاشت کدوی کاغذی،کرتی یا پشته ای؟

12 .RIO از گونه های........است.

13.قسمت مورد استفاده صبر زرد چیست؟

14.دو گیاه حساس به خشکی را نام ببرید.

15.دو گیاه که بتوان بنسای کرد.

16.خانواده و گونه نعناع و پونه یکسان است؟

17.رنگ اسانس بابونه چیست؟

18.روش یا اندازه گیری واحد اسانس چگونه است؟

 

نام گیاه

خانواده

محل تجمع اسانس

یکسله-دو ساله-چند ساله

مواد موثره

انیسون

 

 

 

 

گل گاو زبان

 

 

 

 

آویشن

 

 

 

 

اسطوخدوس

 

 

 

 

امیدوارم با بهترین نمرات این درس رو پاس کتیدلبخند


 
 
بازیدیوسپور
نویسنده : هاجر کاظمی - ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳٩٠
 

بازیدیوسپور

بازیدیوسپور در قارچهای زیرشاخه بازیدیومیکوتینا ایجاد می شود. تا به حال تعداد کمی از بیماریهای انسان به علت قارچهای این گروه گزارش شده است. مرحله جنسی در قارچ مخمری کریپتوکوکوس نئوفورمانس بیماریزا، با ایجاد بازیدیوسپور صورت می گیرد.

برخی دیگر از اعضای زیرشاخه بازیدیومیکوتیناها مثل شیزوفیلوم و کوپرینوس از بیماریهای انسان گزارش گردیده اند. همچنین عوامل بیماریزا در گروهی از بیماریهای انسان مثل مسمومیت قارچی (عوارض حاصل از خوردن قارچهای سمی) جزء گونه های این زیرشاخه می باشند.

اسپور بازیدیومیستها نوعی میسلیومهای اولیه تولید می کنند که دارای هسته های هاپلوئید هستند. زمانیکه جفت مناسب یافت می شود انتهای هیفها با یکدیگر ترکیب می شوند، لیکن هسته ها ترکیب نمی گردند و در وضعیت دی کاریون (n+n) باقی می مانند. سپس هسته ها تقسیم شده و این حالت مشابه مرحله ای است که درکروزیر آسکومیستها انجام می گیرد. در هنگام تقسیم هسته ها، شاخه فرعی کوچکی از یک طرف دیواره سلولی ایجاد می شود و به طرف قسمت پشتی انتهای هیف مایل می گردد، این شاخه را پل ارتباطی گویند. وجود کلامپ در میسلیوم از جمله وجوه تشخیصی قارچهای بازیدیومیست است. یکی از هسته ها به گردن کلامپ می رود و تقسیم می شود. از هسته های جدید، یک هسته در کلامپ باقی می ماند و هسته دیگر به طرف انتهای هیف مهاجرت می کند. با کامل شدن انحناء کلامپ با دیواره سلولی تماس می یابد، با آن ترکیب می شود و یک دیواره عرضی حاصل می گردد. دیواره عرضی دیگری نیز بین هیف تشکیل و سلول انتهایی را مجزا می سازد.

هسته ای که قبلاً در کلامپ بود مهاجرت می کند و در قسمت پشتی سلول ما قبل آخر که شامل هسته جنس دیگر است قرار می گیرد. سرانجام دو سلول ایجاد می شود که هر یک واجد دو هسته است. حالت دی کاریون ممکن است برای مدت زمان طولانی قبل از کامل شدن سیکل جنسی ادامه یابد. یک جفت هسته در داخل سلول انتهایی که حالت چماقی (بازیدیوم) پیدا می کند، ترکیب می شود و تقسیم میوز منجر به ایجاد چهار اسپور هاپلوئید به نام بازیدیوسپور می گردد. بازیدیوسپورها تحت تأثیر فشارهای هیدروستاتیک بطرف خارج از دیواره بازیدیوم راه می یابند و توسط زوائد کوتاهی روی بازیدیوم قرار می گیرند.

در بعضی از بازیدیومیستها، بازیدیوکارپ مخصوصی (مشابه آسکوکارپ درآسکومیستها) در اثر تداخل میسلیومها ایجاد می شود.

/www.azmayeshgah.40sotoon.net


 
 
تلیوسپورها و تکثیر
نویسنده : هاجر کاظمی - ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳٩٠
 

تلیوسپورها و تکثیر :
تلیوسپورها که اسپورهای سیاهک نامیده میشوند، اسپورهای در حال استراحت قارچهای سیاهک می باشند. اینها در توده ای که سوری (sori) نام دارد تشکیل می شوند و در محل گلهای میزبان، جنین بذور، برگها، ساقه ها حتی ریشه ها به وجود می آیند. الگوهای متنوعی در توسعه اسپورها در قارچهای سیاهک یافت می شود، ابتدا میسلیوم در محل اسپورزایی توسعه یافته، در بعضی گونه ها ریسه در فضای بین سلولی در میزبان ایجاد می شود در بعضی دیگر در داخل سلولهای میزبان توسعه می یابند. این حالت توسعه که در داخل سلولها می باشد در سیاهک نواری برگ با گونه U.striiformis واقع می شود.
در بسیاری از بیماریهای سیاهک توسعه ریسه موجب سبززردی (کلروز) و متورم شدن بافت میزبان می شود. به هر حال در گیاهان ذرت آلوده با U.maydis بر اثر پررشدی و پرازدیادی سلولهای میزبان گالها توسعه می یابند.
در تعداد کمی جنس مثل Entyloma و Entorhiza و بعضی گونه های Tilletia تلیوسپورها به صورت انفرادی در انتهای ریسه به وجود می آیند و ممکن است در مرحله رسیدن دارای دم پایه نیز شده و در بعضی گونه ها با وجود قسمتها از یکدیگر متمایز می شوند. در مورد دیگر دیوار ریسه مولد تلیوسپور ژلاتینی است و موجب تغییر پروتوپلاسم به تلیوسپور می گردد . این شرایط موجب تولید کلامیدوسپور در گونه های مختلف می شود و بعضی از آنها به عنوان تلیوسپور نام می برند. در بعضی قارچهای سیاهک میسلیومها قبل از تشکیل تلیوسپور توسعه می یابند و بعضی میسلیومها سترون به نظر می رسند و برای تهیه اسپور رشد نمی کنند. بعضا ستونک درست می کنند که می تواند در تشخیص گونه ها مفید باشد.
بدون توجه به نحوه تولید تلیوسپور به نظر می رسد آنها از ریسه های دوهسته ای به وجود می آیند. در بعضی گونه ها هسته آمیزی در تشکیل تلیوسپور خیلی زود اتفاق می افتد و لذا جوانترین اسپور یک هسته دو برابر می باشد ولی در بقیه گونه ها تلیوسپورها در اواخر دو هسته خواهند شد. میوزها در جوانه زدن تلیوسپورها واقع می شود.
خصوصیات تلیوسپور مثل اندازه، شکل، رنگ و زینتی بودن آنها در طبقه بندی راسته Ustilaginales بااهمیت خواهند بود. سطح زینتی آنها خیلی مهم است وحداقل در سطح گونه ها به کار می رود، الگوهای متفاوت زینتی بودن وجود دارد. بعضی اسپورها مشبک، بعضیها خاردار یا زگیل دار می باشند و بعضیها سطح صافی دارند. بیشتر تلیوسپورها کروی شکل، زرد رنگ، قهوه ای و سیاه رنگ می باشند، ولی رنگهای تلیوسپور در میکروسکپ با رنگ توده آنها یکنواخت نیست و یا اسپوری که در میکروسکپ قرمز رنگ است ممکن است در توده سیاه رنگ به نظر برسد. تعدادی سلول ممکن است با هم مجتمع شده و توپهای اسپور به نظر برسند، این حالت در سلولهای جنسی یا سترون متفاوت است.
تلیوسپورهای بعضی قارچهای سیاهک قادرند برای چند سال در خاک بمانند، جوانه زنی گونه های راسته Ustilaginales در مناطق معتدل مطالعه شده و حرارت کم نیز مورد علاقه آنها بوده است. البته سرما خفتگی را در بعضی گونه های شمال آمریکا می شکند ولی به هر حال، سرما برای جوانه زنی گونه های جنوب لازم نبوده است.
علاوه بر حرارت، رطوبت، PH و وجود یا عدم وجود انواع مواد، نور ممکن است در جوانه زنی تلیوسپور قارچهای سیاهک اثر داشته باشند.
قبل از ترک جوانه زنی تلیوسپور و تشکیل بازدید یوسپور باید توجه شود که این حوادث در قارچهای سیاهک بسیار متنوع است، تنوع به گونه ها و شرایط محیطی بستگی دارد. برای مثال ممکن است میسلیوم اولیه یک شاخه یا چند شاخه و بند دار و بدون بند باشد. در بعضی موارد تعداد کمی و یا هرگز بازیدیوسپور تشکیل نمی شود و میسلیوم اولیه ممکن است ریسه دوهسته ای آلوده کننده تشکیل دهد. معمولا بازیدیوسپورها به صورت جانبی و یا انتهایی تشکیل می شود و اصولا ممکن است بازیدیوسپورها از تعدادی کنیدی که به اسپوریدی ثانویه برمی گردد، و به وجود آید. اگر این نوع بازیدیوسپور در محیط کشت مغذی جایگزین شود با جوانه زنی چند جمعیت تشکیل می دهند و مرحله جور هسته چرخه زندگی سیاهک مشاهده می شود.
www.farsforum.com


 
 
گیاهان دارویی
نویسنده : هاجر کاظمی - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳٩٠
 

آنتی بیوفین

عصاره گیاهی آویشن باغی (معالجه بیماریهای باکتریایی طیور )
مقدمه:
آویشن باغی (Garden thyme) به نام علمی (Thymus vulgaris) گیاهی است خشبی ، چند ساله ، متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) . ارتفاع این گیاه متفاوت و بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه داشته و بین 20-50 سانتی متر متفاوت است و با گذشت سن گیاه به انشعا بهای گیاه افزوده و گیاه پر پشت و انبوه به نظر میرسد.منشا آویشن نواحی مدیترانه گزارش شده است. به لحاظ اهمیت این گیاه در صنایع داروسازی در حال حاضر در اکثر کشورها در سطوح وسیع کشت میشود.
مواد موثره:
در تمام فارماکوپه های معتبر جهان از پیکر روشی این گیاه به عنوان دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد تاکید قرار گرفته است . پیکر رویشی این گیاه حاوی اسانس میباشد .غیر از اسانس ترکیبات دیگری مانند تانن ، فلاونوئید ، ساپونین و مواد تلخ وجود دارد .اسانس آویشن معطر و تند مزه است و حاوی 40 ترکیب میباشد که مهمترین آن عبارتند از تیمول(Thymol) ، کارواکرول(Carvacrol) ، پاراسیمول (Paracymol)، لینالول (Linalool) و سینئول (Cineol) است .
خواص درمانی :
ترکیبات فنولی موجود در اسانس مانند ، تیمول (Thymol) و کارواکرول (Carvacrol) خاصیت شدید ضد باکتریایی و ضد قارچی داشته که سبب از بین رفتن تعادل در غشاء سلولی باکتری و قارچ شده و نه تنها سبب دهیدره شدن و پلاسمولیز آن میشود بلکه تعادل یونی را در سلول باکتری ها و قارچ از بین برده و باعث مرگ آنها میشود .
Cineol Carvacrol Thymol
Paracymol


مواد نامبرده شده سبب کنترل رشد باکتریهای گرم مثبت و منفی شده و نه تنها به عنوان پیشگیری کننده در جیره غذایی طیور مورد استفاده قرار میگرد، بلکه برای معالجه بیماریهای باکتریایی از داروهای حاصله میتوان استفاده کرد. از آنجایی که مواد موثره گیاهان دارویی اثر یکدیگر را تشدید میکنند و همچنین برخی از مواد جذب یکدیگر را در دستگاه گوارش طیور افزایش میدهد لذا در این ترکیب از مواد موثره گیاهانی مانند مریم گلی، مرزه، آق اوستا نیز استفاده شده است.

موارد مصرف : 

عنوان پیشگیری کننده از رشد باکتری و قارچ در جیره غذایی طیور و همچنین معالجه بیماریهای باکتریایی و قارچی با شروع علائم بیماری های عفونی(چرکی) مصرف این دارو آغاز میشود.

نحوه مصرف:

1 لیتر در 1000 لیتر آب مورد استفاده قرار میگیرد. مقدار مصرف آن با توجه به سن گله و آب مصرفی محاسبه میشود.

مجوزهای مربوطه :
ماده اولیه دارویی این گیاه تحت عنوان عصاره الکلی آویشن باغی به مجوز شماره 012-(ز-ب)-79-م وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تایید رسیده و تحت مجوز شماره  S87-118-S با نام تجاری آنتی بیوفین در سازمان دامپزشکی کل کشور نیز به ثبت رسیده و اطلاعات مربوط به تست فارمی در ذیل آمده است.

http://www.parsimen.ir/index.php?sn=product&lang=fa&pt=full&id=22


 
 
← صفحه بعد